Drammen, konsulent , tjenester, hjelp, toppledelse, kriseledelse, forsvar, luftfart, beredskap, strategi, beredskapsplan, krise, støtte,

FK-Hannestad Consulting

Når du trenger det !

Toppledelse

Nasjonal og  internasjonal                toppledererfaring

Når du trenger en å sparre med, eller en Mentor for å bli tryggere i ditt lederskap.  
 

Ledelse og coaching

               Spisskompetanse

Ledererfaring fra alle nivå i Forsvaret og Luftforsvaret.  Satsing på mellomledere og verdibasert ledelse hvor kultur tillit og ansvar står sterkt. Etikk og verdispørsmål står alltid sentralt i ledelse ! 

Forsvar og Luftfart

Mer enn 40 års erfaring                    innenfor Forsvar og                          Luftfart. 

Kvalitet, sikkerhet og safety er grunnmuren for et godt resultat, uansett hvilken virksomhet du leder.

Kontakt meg for mer informasjon